PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Fets més destacats
     
1er trimestre
2n trimestre
3er trimestre
4rt trimestre
 
         
   
   
 


Els fets més destacat del 1er trimestre30/01/2012

Línies i prioritats formatives IMSP 2012/2014

L’adjunt a la gerència presenta les línies i prioritats formatives a les direccions dels serveis de l’Institut. Es posa l’accent en enfocar la formació per donar resposta a allò que cal millorar. A més, donada la situació econòmica, la pràctica totalitat de les activitats formatives s’han organitzat aprofitant al màxim els recursos interns de l’organització.


06/02/2012

L’impacte de la infecció per VIH, consciència i implicacions socials de viure amb VIH/SIDA
L’any 2007, el Centre Delta/BIM va col·laborar en un treball de recerca promogut des de l’Hospital Germans Trias i Pujol.
L’estudi plantejava, davant els canvis que s’han produït al nostre país en l‘epidemiòloga del VIH (Virus de la Immunodeficiència Humana), poder saber quin era el coneixement i l’actitud envers la infecció per VIH entre la població, també, la predisposició a ser vacunats, les conductes de risc i les mesures de protecció davant la infecció.

Els resultats preliminars d’aquesta recerca van ser presentats en forma de pòster en el que participaven dues professionals del DELTA/BIM, en el Congrés Internacional del NIDA (National Institute on Drug Abuse), l’any 2009 a Reno (EEUU).

Els resultats i conclusions de l'estudi s’exposen ara, també, en el capítol 19è (pag 321-336) del llibre “HIV-Infection Impact, Awareness and social implications of living with HIV/AIDS”.


20/02/2012

Jornada tècnica de portes obertes al Centre Maregassa
El Centre Maregassa, centre de formació professional post-obligatòria, realitza la Jornada de portes obertes per donar a conèixer què i com treballen amb els nois i noies majors de 16 anys, amb necessitats educatives especials que, en finalitzar l’etapa d’escolarització obligatòria, no han acreditat l’ESO.

És una jornada tècnica adreçada als professionals dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic i als mestres d’instituts i escoles de Badalona, Sant Adrià i Santa Coloma que vulguin conèixer el Centre.


20/02/2012
Elaborat un Pla de treball en l’àmbit de la salut per als serveis educatius de l’IMSP

Donat l’augment de complexitat en el camp de la salut que presenten, en els últims anys, els alumnes  de les  Escoles d’Educació Especial de l’IMSP, s’ha establert un pla de treball que comptarà amb la participació d’un infermer de l’Institut, per tal de col·laborar en l’atenció als alumnes amb més complexitat sanitària de les escoles.

A l’escola Maregassa, i ja dins el Pla de salut, es va celebrar una xerrada sobre les addiccions, a càrrec de l’infermer i una tècnica de salut de l’ajuntament de Badalona.


28/02/2012
Signat un nou contracte per desenvolupar el projecte “Aprenem Junts” del Pla Comunitari de Pomar
L’IMSP i la Fundació Pere Tarrés signen un contracte per a la realització d’una part del projecte “Aprenem Junts” del Pla Comunitari de Pomar. Aquest contracte consisteix bàsicament en la dedicació d’una educadora social a tasques de reforç escolar durant l’any 2012.

Els Plans de Desenvolupament Comunitari es duen a terme en un territori concret de la ciutat. Són estratègies d’intervenció social i territorial que, mitjançant un procés participatiu i conjunt de tots els agents implicats, volen donar respostes globals a les necessitats d’una comunitat, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida del conjunt de la població del territori.


05/03/2012

L’IMSP i Drecera han signat un contracte per desenvolupar el Servei de Suport a l’Acolliment en Família Extensa a Badalona
Durant  l’any 2012, s’ha continuat oferint el Servei de Suport a l’Acolliment en Família Extensa en base a l’acord del Contracte Programa per la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Badalona.

A Catalunya l’acolliment en família extensa és una de les mesures de protecció més utilitzades en el sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Els tècnics que el porten a terme són una psicòloga i una treballadora social situades dins l’EAIA, l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència de l’Institut.


06/03/2012

25 anys del Casal de la Dona de Pomar
Com a iniciativa del Pla de Desenvolupament Comunitari de Pomar i amb motiu dels actes de commemoració del Dia Internacional de la Dona, el divendres 9 de març a les 17 h, es va fer la presentació en el Casal Cívic del llibre “25 anys del Casal de la Dona de Pomar”.

El grup de dones d’aquesta entitat ha estat treballant des del setembre de 2010 en l’edició d’aquest llibre. Es tracta del relat de la seva trajectòria com a grup, dins del context històricosocial d’un moviment feminista emergent a Catalunya en els anys 80 amb el repte d’assolir la igualtat. L’edició d’aquest llibre corre a càrrec de l’Institut Municipal Serveis Personals de Badalona.


16/03/2012

Trasllat del Centre de Salut Mental d'Adults 1
El Centre de Salut Mental d’Adults 1 es trasllada al carrer Torrebadal s/n, al barri de Casagemes.
En el nou local s’han fet un conjunt de reformes amb l’objecte d’afavorir la seva estada tant als professionals com als pacients.


20/03/2012

Formació de monitors/res de lleure
l’IMSP signa un contracte amb Educa, Escola de Professions Educatives, Socials i Culturals, per tal de que s’imparteixin dos cursos de monitor/a de lleure.

Es tracta d’una actuació inclosa en els Plans de Dinamització Comunitària (PDC) al barri de La Pau i a Pomar. Amb aquests cursos, 50 persones obtenen el títol oficial de monitor/a d’activitats de lleure de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.


27/03/2012

Sisena Setmana Cultural a Can Barriga
Del 26 fins el 30 de març, l’equip de professionals i els alumnes de l’escola Can Barriga celebren la Setmana Cultural, aquest any dedicada al cinema.

En el transcurs de la setmana, els alumnes coneixen allò més important relatiu al cinema animat i als diferents gèneres cinematogràfics. El divendres a la tarda,  amb la participació també de les famílies, es fa l’acte de cloenda amb una gran gala on es lliuren els Premis Barriga 2012 per als alumnes.


30/03/2012

En marxa la sisena campanya de prevenció de riscos laborals
Es presenta la sisena campanya de prevenció de riscos a l’Equip Directiu de l'Institut. Està prevista per ser desenvolupada en el transcurs dels anys 2012 i 2013. Proposa aconseguir cinc grans objectius i desgrana tot un seguit d’actuacions i el calendari previst per dur-les a terme.

 


Els fets més destacat del 2n trimestre23/04/2012

El Programa THAO, a l’escola Maregassa 
Els alumnes de Maregassa participen en un taller sobre alimentació dins el marc del Programa THAO (Think Action Organisation), promogut per l’ajuntament i el Consorci Badalona Sud. L’objecte del taller va ser promoure el treball sobre els hàbits saludables i en concret l'augment del consum de fruites i verdures.

 
26/04/2012
“La seguretat a les xarxes socials”, un tema que interessa als alumnes de Maregassa 
Una auditora de l'Agència Catalana de Protecció de Dades va fer una xerrada als seixanta alumnes de l’Escola. Tots ells alumnes dels “Programes de Qualificació Professional Inicial”.

La conferenciant,  experta en aquest tema, els va introduir en els riscos d’un ús incorrecte de la informació que es comparteix a través de la xarxa.


08/05/2012

Segona assemblea de treballadors de l’empresa “simulada” Connectem, de Maregassa            
L’empresa simulada és una metodologia educativa destinada a promoure la formació en el camp administratiu a través de l'experiència. Es crea una situació simulada de treball en totes les seves relacions (horari, disciplina, situació de treball, desenvolupament de la feina, etc.).

L’assemblea es va celebrar a la  Biblioteca de Sant Roc.


10/05/2012

Una alumna de Maregassa intervé en la jornada LIDERA'T

L’associació ASSA, Associació pro-disminuïts psíquics de Sant Adrià, va organitzar una jornada anomenada “LIDERA’T: Jornades per aprofundir en l’auto-lideratge de les persones amb capacitats especials per fer realitat el seu projecte de vida.”

Una alumna de Maregassa, en representació del centre, va explicar als assistents les seves experiències escolars i el seu projecte de vida.


15/05/2012

Canvis a la gerència de l’Institut
El trenta d’abril, Gemma González Poveda, va deixar el seu càrrec com a gerent de l'IMSP. Des del dia 1 de maig, treballa com a coordinadora de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, a l’Ajuntament de Badalona.
Tanmateix, el dia 3 de maig, l’alcalde li va assignar provisionalment, mentre el lloc de gerent no es proveeixi de la forma establerta, el càrrec de gerent en funcions de l'Institut.

De manera paral·lela, el vicepresident de l’IMSP, amb data 30 d’abril i efectes 1 de maig, va dictar  dues resolucions mitjançant les quals s’adscrivia provisionalment, fins que es realitzin les pertinents provisions del llocs de treball, a l’Agustín Martínez al lloc de treball de cap de gestió econòmic financera i a Noemí Vicente al lloc de treball de cap de gestió jurídica.


16/05/2012

Canvi en la direcció al Centre de Salut Mental Adults 1
El vicepresident de l’IMSP dicta la resolució nomenant a Jordi Marfà director dels Centres de Salut Mental d’Adults 1 i 2.

El doctor Jordi Marfà ha estat coordinador i, des de començaments de l’any 1999, és director del Centre de Salut Mental d’Adults 2.


21/05/2012

Nova gerent de l’IMSP
El regidor d’Hisenda i Recursos Interns de l’Ajuntament ha dictat una resolució mitjançant la qual es resol el procés de provisió del lloc de treball de gerent de l’IMSP, designant a la Sra. Anna Soler Morales, pel procediment de lliure concurrència, amb efectes 21 de maig de 2012. La nova gerent és llicenciada en econòmiques per la UB i diplomada en empresarials.


30/05/2012

La directora del Delta, participa a la Taula de Salut Mental i Addiccions de Santa Coloma

El dia 30 de maig de 2012, va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Santa Coloma la sessió de constitució de la Taula Sectorial de Salut Mental i Addiccions. La directora del Delta participa com a membre de la Taula en representació de l’MSP i forma part de la comissió permanent.


12/06/2012

El Centre Matern Infantil de Badalona organitza una jornada per celebrar el 20è aniversari 
Amb el lema “Cuidant la maternitat, garantim el futur”, el dimecres 16 de maig es va celebrar una jornada per commemorar el 20è aniversari del Centre Matern Infantil de Badalona, creat per Càritas Diocesana de Barcelona.

Des del moment de la seva creació l’any 1992, professionals del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de l’IMSP han col·laborat amb el Matern.


14/06/2012

De vacances a Marina d’Or
Els dies 23, 24 i 25 de maig, les persones que viuen a la Residència de Disminuïts Físics van fer les seves vacances al complex turístic de Marina d’Or.
Hi van participar onze residents i set professionals. Van ser convidats també tres residents del Servei d’Habitatge Josep Padrós que ja han fet diverses activitats conjuntes.


15/06/2012

La Pau.TIC 2012: una nova iniciativa del Pla de Desenvolupament Comunitari a La Pau
Els Plans de Desenvolupament Comunitari són una estratègia d’intervenció social i territorial, gestionats per l’IMSP que, mitjançant un procés participatiu conjunt de tots els agents implicats, vol donar respostes globals a les necessitats d’una comunitat, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida del conjunt de la població del territori.

A través de La Pau.TIC 2012 s'han creat espais d’assessorament en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquesta iniciativa ha consistit en la realització de 8 cursos i un espai obert d’accés a ordinadors.

Els objectius que plantejava són: incrementar les competències en TIC entre la població del barri i facilitar mitjans pròxims per a la recerca de feina. Un altre finalitat que persegueix, és enfortir la cohesió de les entitats que lideren el projecte i promoure aquests espais com a punts d’informació i foment de la participació d’altres activitats que es fan al barri de La Pau.


15/06/2012

Ens afegim a la iniciativa del Consorci “Un dia al sud de Badalona”
Les persones que viuen a la Llar Residència de Salut Mental de Sant Roc i a la de Físics van rebre el primer premi del públic del concurs de curtmetratges sobre la vida als barris de Badalona Sud pel curtmetratge “Nosotros también vivimos en Badalona sur” que van realitzar conjuntament.

Aquest concurs estava organitzat pel Servei de Dinamització i Intervenció Comunitària del Consorci Badalona Sud i el projecte La Huaca. El divendres 15 de juny, es va fer l’acte de lliurament de premis en el Teatre Principal de Badalona.


19/06/2012

Tossa de Mar ha estat el destí de les vacances de trenta-cinc residents
Del 23 fins el 25 de juny, residents de la Llar Residència Malalts Mentals Sant Roc han passat uns dies de vacances a Tossa de Mar, acompanyats per professionals i el director de la residència. Per molts dels residents era la primera vegada que anaven a un hotel.

Sortir de la dinàmica diària del centre és una cosa que angoixa als residents però fan un gran esforç per afrontar-la; després, agraeixen moltíssim el suport dels professionals pel fet d’acompanyar-los. 


27/06/2012

Visita de l’escola Planas i Casals a l’hort i jardí de papallones de Can Barriga
50 alumnes de 1er de Primària de l’escola Planas i Casals van realitzar diversos tallers relacionats amb l’hort i el taller de papallones que tenen a Can Barriga. Els alumnes grans de l’escola van participar de talleristes, acompanyats pels seus mestres i educadors/es.

Aquesta activitat es realitza des de fa quatre cursos. La valoració per part dels mestres i dels alumnes de les dues escoles és molt positiva tant per l’intercanvi de coneixements com pels moments de convivència que propicia l’activitat.


29/06/2012  

L’Institut cedeix el local del carrer Balmes a la Fundació Sique!
L’IMSP cedeix a la Fundació Sique! un local situat al carrer Balmes, al barri d’Artigues. En aquest espai la Fundació privada tindrà l’objectiu de desenvolupar les seves activitats de foment de l’autonomia personal i social de les persones amb diferent capacitat intel·lectual.

 


Els fets més destacat del 3er trimestre04/07/2012

Resultat de l’enquesta sobre la utilització de les eines informàtiques 
Durant el mes d’octubre del 2011 es va realitzar una enquesta entre els professionals dels Centres de Salut Mental i Addiccions que ofereixen atenció directa als pacients.

El motiu de l’enquesta és poder copsar què estava suposant la introducció de la història clínica informatitzada en l’atenció diària i com s’estava utilitzant. L’enquesta es va respondre informàticament. Amb els resultats obtinguts, l’equip de directors, conjuntament amb la tècnica d’informàtica i el referent de riscos laborals ja han realitzat diferents actuacions per a donar resposta a les aportacions realitzades pels professionals.

 
04/07/2012
Desè casal d’estiu per a nois i noies amb discapacitat intel·lectual
El dilluns 2 de juliol començà el desè casal d’estiu per a nois i noies amb discapacitat intel·lectual a Badalona.
El casal d’estiu és fruit d’una bona suma d’esforços i recursos organitzats des de la comissió de casal. La comissió està formada per les associacions de mares i pares de les escoles d’educació especial de Badalona (Llevant, Can Barriga i Maregassa) i les entitats ASPANIN i Creu Roja amb la col·laboració de l’IMSP i de la Regidoria de Serveis Socials i Salut de l’Ajuntament de Badalona.

El casal s’adreça a nois i noies amb diferents nivells de discapacitat intel·lectual, majoritàriament alumnes de les escoles d’educació especial de Badalona. Totes les accions que es realitzen pretenen garantir l’atenció en el lleure en el període de les vacances escolars. I alhora donen suport a les seves famílies, per tal que puguin gaudir d’un espai de respir i prevenint així situacions d’estrès familiar.

Com cada any, per fer possible aquest casal, s’ha cercat i aconseguit el suport econòmic i la col·laboració de diferents empreses i entitats privades. És el cas de BASI, SA; Grup LA PAU, SCCL i la Fundació Caja Navarra.
L’associació APPS, el Consell Comarcal del Barcelonès i el mateix Ajuntament de Badalona participen també en el seu finançament.


09/07/2012

El Centre de Dia Bétula fa cinc dies de vacances a la Costa Brava
24 persones del Centre de dia Bétula, acompanyades per dues monitores, van passar cinc dies de vacances a Platja d’Aro. Es tracta d’un període de vacances que realitzen des de l’any 1997 i que els serveix per millorar la relació entre els companys, sortir de la rutina del dia a dia i conèixer nous espais.


11/07/2012
Els serveis d’addiccions, el Centre Delta i el BIM es presenten als professionals de salut mental de Santa Coloma
El 13 de juny es van presentar l’Equip de Prevenció de les drogodependències de Santa Coloma, l’associació  ASAUPAM i el CAS Delta/BIM de l’Institut, serveis adreçats a les persones amb addiccions de Santa Coloma, davant els professionals del Centre de Salut Mental “Martí Julià” i professionals del Departament de Patologia Dual dels Centres Assistencials “Dr. Emili Mira” (CAEMIL).

Amb aquest acte s’inicien les presentacions a totes les Àrees Bàsiques de Salut.


16/07/2012

Casal d’estiu al barri de Pomar
Durant els dies 25 de juny al 13 de juliol, 80 nens i nenes van gaudir de les activitats del casal d’estiu de Pomar. Es tracta d’una actuació que va néixer de la inquietud dels pares i mares del barri, impulsada des de la Comissió d’Educació del Pla Comunitari de Pomar. El casal dóna resposta a una necessitat lúdica i educativa en el temps de vacances dels infants del barri.

L’Ateneu de Pomar fou l’entitat contractada per l’IMSP per dur a terme el casal. Ressaltar que monitors i monitores del projecte de formació de monitors/res de lleure, del mateix pla comunitari, van realitzar les pràctiques en el casal, actuació que els va permetre obtenir el seu títol.


18/07/2012

Reconeixement als alumnes de Maregassa per la seva tasca a Voluntaris Badalona
Coincidint amb el final de curs es va fer a Maregassa un acte al qual hi van assistir els coordinadors dels voluntaris Sr. Francesc Reina i Sr. Joan d’Escalada, acompanyats pel Sr. Rafael Flores, coordinador d’àrea i el Sr. Josep Ma Fontanilla, en representació de l’Ajuntament de Badalona. Van fer entrega d’un diploma de reconeixement per la feina ben feta al grup de nois i noies de Maregassa que participen a Voluntaris Badalona.

Els alumnes han estat voluntaris en actes com la Cursa contra la Sida, Futbol a Badalona, Festival Filmets al Teatre Zorrilla, Matinal Motera contra el Càncer, Dia internacional de les persones amb discapacitat, Cavalcada de Reis, BDN Running, Passada de Sant Antoni, Maratest, Fira Badaterra, Cursa d’hivern Ventós Mir, Volta Ciclista a Catalunya, Noces d’Or, Cercavila Petita i Cursa del Barri del Congrés.


23/07/2012

Els alumnes de Maregassa van de viatge de fi de curs a Salou
Del 18 al 21 de juny els alumnes i mestres de l’Escola Maregassa van realitzar el viatge de final de curs a Salou. L’objectiu del viatge era realitzar una activitat social i lúdica fora de l’entorn formatiu, que fos el més normalitzadora possible.


25/07/2012

Se celebren els consells escolars de les Escoles d’Educació Especial
Durant el mes de juny, les escoles Llevant, Can Barriga i Maregassa presenten als membres dels respectius Consells Escolarsels resultats que han obtingut de tot allò que s’han plantejat aconseguir pels seus alumnes, famílies i professionals.

Destaquem com a rellevant l’aprovació del canvi d’horari pel proper curs 2012/2013 per part dels consells escolars de l’Escola Llevant i Can Barriga. Previ a l’aprovació per consens dels membres del Consell Escolar, les direccions ho van explicar tant als professionals com a les famílies i es va passar una enquesta per conèixer el parer dels diferents sectors de l’escola i la seva viabilitat.


26/07/2012

Els centres de Salut Mental participen en el Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat: Ruta Assistencial de la Depressió a Badalona
El  Pla de Salut de la Generalitat de Catalunya pel  període 2011-2015 descriu el Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat.

A Badalona per portar a terme la Ruta Assistencial per a la Depressió, s’inicia un grup de treball on hi participen professionals de l’Institut Català de la Salut, de Badalona Serveis Assistencials, del Parc de Salut Mar i de l’IMSP. El referent d’aquest grup és el Dr. Jordi Marfà, psiquiatre i director dels dos Centres de Salut Mental d’Adults de l’IMSP.

 
19/09/2012
Presentació del CDIAP
El  19 de setembre, la coordinadora i les logopedes del Centre d’Estimulació i Atenció Precoç de l’Institut van fer la presentació del servei i una xerrada sobre “Comunicació i llenguatge en els nens i nenes de 0 a 6 anys”.

La sessió va ser presentada per la cap de pediatria de BSA, i comptà amb la presència d’una cinquantena de professionals: pediatres, infermeres pediàtriques i treballadores socials, metges de família... de les Àrees Bàsiques de Salut  de Badalona Serveis Assistencials i de l’Institut Català de la Salut, corresponents a la zona de Badalona, Montgat i Tiana. La presentació es va realitzar a la sala d’actes de l’Hospital Municipal de Badalona.


20/09/2012
Inici de curs dels serveis educatius de l’IMSP  
El dimecres 12 de setembre, els serveis educatius de l’Institut van començar amb total normalitat el curs escolar 2012-2013.

Les Escoles d’Educació Especial Llevant i Can Barriga inicien el curs amb una matrícula de 131 alumnes.
El centre de formació professional postobligatòria Maregassa per a joves que no han acreditat l’ESO, majors de 16 anys i amb necessitats educatives especials, inicia el curs amb un total de 60 alumnes que cursaran Programes de Qualificació Professional Inicial.

El CREE ofereix suport a 23 alumnes de 13 escoles diferents de la ciutat. El CREE és el centre de referència de suport per a la inclusió educativa d’alumnes amb discapacitat intel·lectual de Badalona i col·labora per tal de facilitar la participació, l’aprenentatge i l’èxit de l’alumnat, especialment aquell amb necessitats de suport especialitzat en entorns normalitzats.

L’ASUEC, (Aula de Suport/Unitat d’Escolarització Compartida) va iniciar el curs amb les 15 places cobertes. A l’ASUEC hi assisteixen nois i noies d’ensenyament secundari, matriculats als IES, que presenten dificultats d’adaptació escolar derivades d’alteracions conductuals d’etiologia socio-familiar.


26/09/2012
Revisió dels Plans d’Activitats Preventives 
Dins de la 6ª campanya informativa i d’implantació de mesures preventives,  s’ha realitzat la revisió in situ dels plans: SAIJ Creu Verda, CSMIJ Joan Obiols, CSMA 2 i Centre de Dia Bétula. Des de la direcció del serveis, el Servei de Manteniment i la Gerència es fa el seguiment per l’acompliment dels Plans d’activitats preventives.


29/09/2012

A Can Bosch celebren el seu vint-i-cinquè aniversari
En el transcurs de tot l’any, s’han anat realitzant activitats per celebrar el 25è aniversari de la residència per a persones grans i Centre de Dia de Can Bosch: penjada de la pancarta, dinar de celebració, la preparació i edició d’una revista commemorativa...

Per acabar les celebracions es va realitzar un acte festiu que va tenir lloc el 29 de setembre, amb la participació de representants municipals, famílies i professionals. El missatge principal era de poder celebrar aquests 25 anys, amb el desig de continuar cuidant a totes les persones que vinguin a viure o a passar el dia a la residència de Can Bosch.

 

 


Els fets més destacat del 4rt trimestre02/10/2012

Els alumnes de pràctiques d’informàtica a l’IMSP
Més de 100 alumnes de pràctiques d’informàtica han passat per l’Institut des de l’any 1992. Durant tot aquest període, hem tingut alumnes de diferents escoles i instituts de Badalona com l’Escola Cultural, l’IES La Pineda, l’IES Badalona VII, l’IES Eugeni d’Ors... Són alumnes que estan realitzant el grau mitjà o superior.


09/10/2012
Pla Trimestral d’ octubre a desembre de 2012 per a l’Institut
La Gerent, Anna Soler, presenta el Pla Trimestral d’octubre a desembre.

Aquest Pla s’emmarca en quatre grans apartats:
- Servei: Objectius relatius a la prestació dels serveis.
- Personal: el personal capaç i motivat és la clau de l’èxit.
- Econòmic: equilibri financer i eficiència.
- Organització: continuem treballant per organitzar-nos de manera òptima.

Els objectius que es desprenen d’aquests àmbits són els que fan de l’Institut un organisme més útil per a l’Ajuntament i la població de Badalona, en especial, aquell sector de població més desfavorit i que per tant, necessita més recolzament i protecció dels serveis públics.


10/10/2012

Conveni de col·laboració entre l’IMPO i l’IMSP 
Dins del Projecte de Treball als Barris, subvencionat pel Servei d’Ocupació de la Generalitat, l’IMSP i l’IMPO  signen convenis específics de col·laboració per a la realització d’estades formatives del programa Casa d’oficis, treball als barris 2011/2012. Aquestes estades formatives estan promogudes per entitats públiques municipals i adreçades a persones en situació d’exclusió social.

La col·laboració per aquest any ha estat per dos projectes. Un per realitzar feines de rehabilitació de la pintura de paraments i sostres a la Residència de Disminuïts Físics, en el qual han participat 8 alumnes i l’altre per organitzar activitats d’animació i lleure pel col·lectiu de  gent gran a la Residència Can Bosch. En aquest últim han participat 7 alumnes.


26/10/2012

La Protecció de la Infància en Risc
Dins el Cicle de conferències del Servei d’Atenció Integral a la Víctima, el dijous 25 d’octubre al Centre Cívic Can Pepus, va tenir lloc la xerrada sobre La protecció de la infància en risc. Les ponències van anar a càrrec de la Sra. Rosa Bertran, advocada del Servei d’Atenció a la Víctima i del Sr. Jordi Giralt, director de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència de l’Institut Municipal Serveis Personals.

A la xerrada, moderada pel regidor de Seguretat, Convivència i Participació,  hi van assistir professionals de diferents serveis i entitats socials de la ciutat.


6/11/2012

Noves designacions de l’alcalde de Badalona
El dimarts 6 de novembre, l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, va designar Sònia Egea com a nova regidora de Serveis Socials i Salut. A més d’assumir Serveis Socials i Salut, Sònia Egea continuarà també al capdavant de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, tal i com ha fet des de l’inici del mandat.

D’altra banda, el primer tinent d’alcalde, Ramon Riera, és nomenat vicepresident de Badalona Serveis Assistencials (BSA) i de l’Institut Municipal Serveis Personals (IMSP).


07/11/2012  

Reunió del Consell d’Administració
El President del Consell d’Administració presenta a la Sra. Sonia Egea Pérez com a nova vicepresidenta de l’IMSP. Entre d’altres temes es va donar compte de la substitució de la representant del Grup Municipal Socialista, Sra. Teresa González Moreno per la Sra. Concepió Botey Teruel.

També es donà compte del nomenament del Sr. Agustín Martínez Palomino, cap de gestió econòmico-financera de l’IMSP i de la Sra. Noemí Vicente Velasco, cap de gestió jurídica de l’IMSP, com assessors del Consell d’Administració.


09/11/2012

El Centre Delta participa en les Jornades “Noves orientacions de l’atenció primària en la resolució i integració dels serveis sanitaris”
El 28 de novembre, a la sala d’actes del Departament de Salut, es va realitzar una Jornada Tècnica de la Regió Sanitària Barcelona, “Noves orientacions de l’atenció primària en la resolució i integració dels serveis sanitaris”

El CAS Delta/BIM va participar en la Taula Rodona "Nous reptes, noves respostes de l’atenció primària: Experiències a la Regió Sanitària de Barcelona",  presentant la ponència “Els serveis d’addiccions a l’AP: cap a la integració funcional”, exposant l’experiència de treball conjunt que es realitza amb l’Atenció Primària de Salut.


28/11/2012

El Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) Delta/BIM presenta un pòster a les II Jornades de Pla de Salut 2011-2015
El dissabte 1 de desembre es va celebrar a Sitges la II Jornada de Pla de Salut 2011-2015 organitzada pel Departament de Salut.

En aquesta Jornada es van donar a conèixer els resultats obtinguts durant l’any exposant els projectes que s’estan duent a terme i que han aconseguit resultats en la millora de l’atenció sanitària, la qualitat de vida de les persones i la sostenibilitat del sistema sanitari.

Una d’aquestes iniciatives la van presentar professionals del CAS Delta /BIM: “Els serveis d'addiccions a l’Atenció Primària (AP): cap a la integració funcional. Experiència a Santa Coloma de Gramenet”. Resumeix el treball que, des de 1993, aquests professionals estan realitzant en l’atenció de les persones amb dependència a opiacis a Santa Coloma de Gramenet.


3/12/12

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
Els dilluns 3 de desembre a la plaça de la Vila es va celebrar el Dia Internacional de les Persones amb discapacitat.

Residents i professionals del Servei d’Habitatge Josep Padrós, de la Residència de Físics, de la Llar Residència Salut Mental Sant Roc; alumnes, famílies, mestres, educadors... de les Escoles d’Educació Especial: Maregassa, Can Barriga i Llevant de l’IMSP, hi van ser presents durant tota la jornada.


10/12/12
Les escoles d’educació especial participen en el Consell Escolar Municipal (CEM)
Els representants de  les escoles d’Educació Especial de l’IMSP (Can Barriga, Llevant i Maregassa) són el Sr. Valentín Solana Hernández, que representa a les famílies i el Sr. F. Daniel Arellano Correa, director de Can Barriga en representació del professorat de les escoles d’educació especial de Badalona.

D'altra banda, els directors de les escoles participen en les tres comissions creades pel CEM: comissió per renovar els càrrecs dels Consell Escolars de Centre al CEM i d'actualització de Reglament de Règim Intern del CEM; comissió de valoració del mapa escolar i del procés d'escolarització i comissió d'integració de les persones amb discapacitats.