PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
El Consell d'Administració
     
 
         
   
   
 


Membres del Consell d'Administració

 
 
  Amb veu i vot      
         
  Xavier Garcia Albiol   Alcalde president  
  David Gómez Villar   Vicepresident, fins el 18 d’octubre  
  Sonia Egea Pérez   Vicepresidenta, des del 19 d’octubre fins el 5 de novembre  
  Ramón Riera Macia   Vicepresident, des del 6 de novembre  
  Sonia Egea Pérez     G. M. Partit Popular  
  Juan Fernández Benítez   G. M. Partit Popular  
  Antonio García Martínez        G. M. Partit Popular  
  Daniel Gracia Álvarez           G. M. Partit Popular  
  Salvador Lerma Timonel   G.M. Partit Popular, des del 19 d’octubre fins el 5 de novembre  
  Teresa González Moreno      G. M. Socialista, fins el 24 de setembre  
  Concepción Botey Teruel     G.M. Socialista, des del 25 de setembre  
  Ma. Mercè Rius Serra   G. M. Convergència i Unió  
  Carles Sagués Baixeras  

G. M. Iniciativa Els Verds-EUiA

 
         
  Amb veu però sense dret a vot      
         
  Gemma González Poveda   Gerent, fins el 30 d’abril i en funcions fins el 20 de maig  
  Anna Soler Morales   Gerent, des del 21 de maig  
  Virgínia Loro Carrasco          Secretaria delegada  
  Gemma Martínez Platero      Secretaria delegada suplent  
  Gemma González Poveda    Assessora, des del 20 de novembre  
  Agustín Martínez Palomino  

Assessor, des del 8 d’octubre

 
  Noemí Vicente Velasco   Assessora, des del 8 d’octubre