PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
El Consell d'Administració
     
Dades de participació
Tipus d'acord
Relació dels acords presos
 
         
   
   
 


Dades de participació


Aquest any s'han realitzat
8 sessions

 
 
    Quòrum sessions Participació
       
  18 de gener 9/11 82%
  10 de febrer 11/11 100%
  18 d’abril 8/11 73%
  31 de maig 9/11 82%
  22 de juny 8/11 73%
  19 d’octubre 12/13 92%
  20 de novembre 11/14 79%
  19 de desembre 12/14 86%
       
 
 Tipus d'acord

 
 
    2011 2012
       
  Com a Organització 10 12
  En matèria de Contractació 20 4
  En matèria Econòmica 2 5
  En matèria de Recursos Humans 6 7
       
 
 


S’aprecia un descens considerable en l’apartat de Contractació, donat que  es va produir una delegació de competències per part del Consell d’Administració el 15 de novembre de 2011, a favor del President i del Vicepresident/a de l’Institut.

 


Relació dels acords presos