PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
El personal capaç i motivat és la clau de l'èxit
     
Pla de Formació Continua
Prevenció de riscos laborals
 
         
   
   
 


Pla de Formació Continua (PFC)

La valoració del PFC 2012 ha estat molt positiva, amb un resultat d’un 7,42 sobre 10.

 


Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut


Protocols del Pla de Prevenció

S’han elaborat tant el protocol de coordinació d’activitats empresarials com el de compres.


Algunes actuacions previstes en la 6ª Campanya de Prevenció

S’ha avançat molt en l’accessibilitat a la informació. Gairebé el 90% dels serveis disposen d’un bon i actualitzat tauler d’anuncis de prevenció. A més, des del web intern s’accedeix a continguts de prevenció molt complerts que inclouen no només la documentació corporativa bàsica sinó també altres temes molt útils de caire info-formatiu.

S’han actualitzat tots els plans d’emergència previstos l'últim trimestre. No obstant, l’actualització de tots els centres prevista a la Campanya 2012 només se situa, per falta de priorització, en un 43%.

S’han realitzat totes les sessions info-formatives previstes, encara que en dos serveis no s’ha pogut realitzar el corresponent simulacre d’evacuació per motius organitzatius. En general, el nivell anual de realització de simulacres és més aviat baix, un 38% exactament.

S’ha portat a terme la coordinació amb la nova metgessa de vigilància de salut. En la campanya de vacunació de la grip van participar un total de 18 professionals, 2 més que l’any passat.