PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Introducció
     
 
         
   
   
 


L’IMSP és un organisme autònom de l’Ajuntament de Badalona que des del 1982 presta serveis des de diversos àmbits. És una institució molt rica en diversitat de serveis i coneixements, des de les escoles d’educació especial a residencies de gent gran o centres de salut mental entre d’altres.

Aquest any ha vingut marcat per la greu crisis econòmica que estem patint i això ha afectat directament a la tresoreria de l’Institut. Tot i això, tots i cadascun dels serveis que ens han estat confiats s’han desenvolupat segons les nostres línies estratègiques i han seguit i seguiran el seu camí per esdevenir referents en el nostre territori.

Hem realitzat un pla trimestral que s’ha valorat globalment de manera positiva, però anem una mica més enllà i aquest treball realitzat és el que ens ha permès establir unes línies solides per continuar treballant al 2013 impulsant:

- La comunicació i el treball conjunt amb tot el nostre entorn.

- L’adaptació del nostre pressupost a les circumstàncies econòmiques que ens envolten, sense que això faci disminuir la qualitat dels nostres serveis.


Cal sempre estar en una millora continua i part d’això passa per aquesta memòria. Els números i les dades que s’hi reflecteixen signifiquen el que s’ha fet en el 2012, és moment de seure a analitzar els resultats amb l’objectiu d’esdevenir un referent per als ciutadans de Badalona.


Anna Soler Morales
Gerent