Introducció

 

 


Compromesos amb els drets de les persones amb dificultats

L’IMSP tenia un doble objectiu definit per aquest 2014: continuar oferint uns serveis públics de qualitat, cercant el compromís amb els drets de les persones amb dificultats i, alhora, aconseguir-ho en un context de reduccions pressupostàries i novetats legislatives que afegeixen uns supòsits més restrictius respecte a normatives anteriors.

La necessitat de mantenir la contenció de la despesa iniciada en exercicis anteriors, ve marcada per la reducció continuada en els pressupostos d’ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya. Tots aquests esforços s’han centrat a cercar el mínim impacte possible en l’atenció a l’usuari. És en aquest context on prenen especial rellevància els resultats obtinguts a les enquestes de satisfacció tant dels usuaris, com dels familiars i professionals dels diferents serveis, així com el nombre de persones ateses en aquest exercici: 17.669.

Una part molt important i que no podem deixar de reconèixer, és la implicació i la corresponsabilitat de tots i cadascun dels professionals que treballen a l’Institut. Tot i això, hem de continuar optimitzant els recursos perquè aquest context econòmic i social que estem vivint, tingui el mínim impacte possible en la prestació dels serveis que oferim.
Cal que la gent conegui qui som, què fem i com ho fem i res millor que la memòria  perquè totes aquelles persones interessades, puguin conèixer i valorar de ben a prop tota la feina feta per l’Institut Municipal de Serveis Personals durant aquest 2014.

Anna Soler Morales
Gerent