El Consell d'Administració

 

 


Membres del Consell d'Administració


  Amb veu i vot:  
  Xavier Garcia Albiol Alcalde president
  Ramón Riera Macia Vicepresident
  Sonia Egea Pérez G. M. Partit Popular
  Juan Fernández Benítez G. M. Partit Popular
  Antonio García Martínez G. M. Partit Popular
  Daniel Gracia Álvarez G. M. Partit Popular
  Teresa González Moreno G.M. Socialista
  Ma. Mercè Rius Serra G. M. Convergència i Unió
  Carles Sagués Baixeras G. M. Iniciativa Els Verds - EUiA
     
  Amb veu però sense dret a vot:  
  Anna Soler Morales Gerent
  Virgínia Loro Carrasco Secretaria delegada, fins 31/8/2014
  Remedios Hijano Cruzado Secretaria delegada, des del 16/9/2014
  Gemma Martínez Platero Secretaria delegada suplent, fins 31/8/2014
  Ester Coll Klimt Secretaria delegada suplent, des del16/9/2014
  Gemma González Poveda Assessora
  Agustín Martínez Palomino Assessora
  Noemí Vicente Velasco Assessora