Objectius

 

 


Continuem avançant
i mirem cap al futur

- Treballar per mantenir la qualitat dels serveis prestats. El treball amb l’usuari i la família i el nostre compromís amb els seus drets són l’eix fonamental en la nostra intervenció.
- Continuar treballant per un millor reconeixement econòmic dels serveis. 
- Adaptar-nos i proposar els canvis organitzatius pertinents derivats de nous models de contractació.
- Treballar noves línies de futur.

- Contractació: Planificar i executar la renovació dels contractes administratius.
- RRHH: redactar el pla de RRHH i elaborar un pla de formació bianual orientat a les necessitats formatives dels professionals.
- Comptabilitat: Fer el seguiment pressupostari dels ingressos. 
- Suport informàtic: treballar per a la implantació de nous processos de RRHH via intranet.Cal que ens organitzem globalment per a ser sostenibles com a organització.

- Mantenir els esforços ja iniciats en exercicis anteriors per tal de contenir la despesa.
- Ajustar-nos cada vegada més als ingressos que rebem.
- Establir els indicadors pressupostaris per tal de garantir el correcte funcionament de l’Institut.

 


Els ciutadans han de conèixer, qui som, què fem i com ho fem.

- Organitzar la segona Jornada IMSP.
- Realitzar un fulletó de presentació de tots els serveis de l’IMSP.
- Fer difusió de les activitats promogudes pels diferents centres/ professionals de l’Institut.