Persones ateses

 

 


Aquest any 2014, a l’Institut hem prestat servei a un total de 17.669 personesServeis Educatius

Hem prestat serveis educatius a 271 alumnes:

  - 141 Infants i joves amb discapacitats entre 3 i 18 anys, en la seva etapa escolar obligatòria.  
  - 61 Nois i noies de 16 a 20 anys en la seva etapa de formació professional especial.  
  - 19 Nois i noies de 14 a 16 anys amb alt risc d’inadaptació escolar i social.  
  - 21 Nois i noies, entre 6 i 16 anys, matriculats en centres ordinaris d’educació primària que precisen suport en fisioteràpia.    
  - 29 Nois i noies entre 6 i 16 anys, matriculats en escoles d’educació infantil i primària que precisen suport del Centre de Recursos Educatius Específics.  


Serveis Residencials i Centres de Dia

Hem prestat serveis residencials o de centre de dia a 276 persones:

  - 179 Persones més grans de 65 anys: 131 persones en els serveis residencials i 48 persones en els centres de dia.  
  - 97 Persones amb discapacitats físiques i/o intel·lectuals.  

Des dels serveis residencials també hem prestat el servei de menjador social a 3 persones.

 


Serveis d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència

Hem prestat serveis a 1.143 infants i adolescents:

  - 853 Nens i nenes de 0 a 6 anys que presenten trastorns en el seu desenvolupament o que corren el risc de patir-ne, i a les seves famílies. (CDIAP)  
  - 369 Infants i adolescents, i a les seves famílies, en situació de risc social. (EAIA)  
  - 280 Pares i mares i als seus fills entre 0 i 3 anys. (Juguem Plegats)  
Serveis de Salut Mental

Hem prestat servei en salut mental a 1.875 infants i adolescents i a 6.557 persones més grans de 18 anys.

 

 

Serveis d'Atenció a les Drogodependències

Hem prestat servei a 1.932 persones, més grans de 18 anys, amb problemes d’addiccions.

.

Plans de Desenvolupament Comunitari

3.839 persones s’han beneficiat directament dels Plans de Desenvolupament Comunitari de La Pau, Sant Roc i Llefià-La Salut i Pomar.

 

 

Servei d'Inserció Social

960 persones amb discapacitats i amb risc d’exclusió social han estat ateses en el Servei d’Inserció Social.Servei de Transport Adaptat Col·lectiu

Hem prestat el Servei de Transport Adaptat Col·lectiu d’accés als serveis d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitats a 319 persones, 168 d’elles, ateses en serveis de l’IMSP i 151 ateses en altres serveis.