Els fets més destacats de l'any

1er trimestre
2n trimestre
3er trimestre
4rt trimestre


 

 


Fets més destacats del 1er trimestre

 

16/01/2014
L’IMSP participa en el Grup d’Acció Comunitària
Durant l’any 2013 es va posar en marxa a Badalona el GAC: Grup d’Acció Comunitària. Aquesta iniciativa endegada per diversos professionals socials de diferents dispositius de la zona centre de Badalona, neix en copsar la necessitat de transcendir el treball de gestió de casos i la parcialització dels serveis i tracta de sumar esforços que finalment reverteixin en la difusió de bones pràctiques professionals i millora de l’atenció dels usuaris. És doncs un grup d’intercanvi professional orientat a implantar iniciatives de treball comunitari.

El dia 22 de març es va dur a terme la seva primera trobada, que es va celebrar a l’Àrea Bàsica de Salut de Progrés/Raval. Aquesta trobada va comptar amb la participació de prop de 40 professionals de diversos serveis públics i privats, entre els quals es trobaven professionals de l’IMSP. La trobada inaugural va servir per posar les bases d’aquesta iniciativa de treball comunitari, definint uns objectius que van en la línia de fer activitats de formació, millorar el coneixement dels recursos de la zona, així com consensuar criteris i procediments, millorar els mecanismes de coordinació interserveis i també servir com a grup de distrès professional.

 

06/02/2014
FoCAP es fa ressò de la Normativa Interna sobre la relació de l’IMSP amb la indústria farmacèutica
El Fòrum Català d’Atenció Primària en la seva pàgina web es  fa ressò de la normativa interna de l’IMSP per a regular la relació dels metges amb la indústria farmacèutica:

/... Per una major transparència en les relacions amb la indústria farmacèutica
L'Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP) de Badalona, que gestiona, entre d'altres, dos centres de salut mental d'adults, dos centres de salut mental infantil i juvenil i un centre d'atenció i seguiment (CAS), ha elaborat una Normativa Interna sobre la relació dels metges amb la indústria farmacèutica. Aquesta normativa neix de l'interès per defensar una pràctica més independent i transparent.../

 

11/02/2014
Taller de suport a persones amb dependència i als seus cuidadors familiars al barri de Pomar
Es reprèn el taller de “Suport a les persones dependents i als seus cuidadors familiars, adreçat a persones amb necessitat directa de cuidador, és a dir, que necessiten ajuda en algunes activitats de la seva vida quotidiana i el seu entorn familiar.

Aquest taller està promogut per la Comissió de Convivència del Pla de Desenvolupament Comunitari de Pomar, en la qual participen diferents entitats, serveis i persones a títol individual dels barris de Morera i Pomar.

L’objectiu principal és donar suport, d’una banda, als participants, oferint-los un espai que els hi permeti trencar amb la rutina, potenciant a la vegada una millora a escala psicològica i social, i d’altra banda, aquest projecte també vol facilitar als cuidadors habituals d’aquests participants un espai personal de temps lliure.
 

 

05/03/2014
L’Ajuntament de Badalona inicia un projecte social d’horta ecològica amb diferents entitats socials de la ciutat per afavorir la reinserció laboral
L’Ajuntament de Badalona, a través de l’Àrea de Serveis Socials i Salut i de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, signa un conveni amb diferents entitats socials per a la instal·lació, manteniment i funcionament del projecte pilot d’un hort social al barri de Bufalà.

El conveni l’han signat el vicepresident de l’Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP) i regidor d’Hisenda i Recursos Interns, Ramon Riera; la regidora de l’Àrea de Serveis Socials i Salut i de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sònia Egea; l’Associació de Familiars de Malalts Mentals del Barcelonès Nord (AFAMMEBAN); i la Fundació Badalona Capaç.

Els horts estaran situats als espais exteriors de l’escola d’educació especial Can Barriga de l'Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP) i es destinaran a col·lectius amb risc d’exclusió social.

 

19/03/2014
Noves sessions monogràfiques de l’Escola de Mares i Pares de l’EAIA
L'any 2012 es va iniciar l'Escola de Pares i Mares de l'EAIA, amb unes activitats formatives pensades com un espai de comunicació, reflexió i formació al voltant de temes relacionats amb la criança dels fills.

Aquestes sessions van adreçades als pares i mares que habitualment participen en les sessions de l’escola, i també a tots aquells usuaris de l’EAIA, que tinguin interès i se sentin motivats per conèixer millor els aspectes que es tractaran.

Els objectius són: apropar la xarxa de recursos del territori a les famílies, dotar d’un contingut més especialitzat l’Escola de Pares i Mares, i diversificar els referents significatius de les famílies.

 

25/03/2014
Grup de joves a l’EAIA
S’ha posat en marxa un grup de joves a l’EAIA amb els objectius generals d’acompanyar-los en el trànsit a la vida adulta, crear una xarxa de suport i dotar-los d’eines i recursos per avançar en aquesta etapa.

Hi poden assistir nois i noies a partir de 17 anys que puguin estar en procés de desinternament, amb els progenitors o en família extensa.

L’eix bàsic de la intervenció està centrat en l’edat i en la necessitat d’assolir els tres objectius generals.

La temporalitat de les reunions del grup de joves és d’un cop al mes, en funció de la necessitat majoritària, i es realitzen a l’EAIA.

En aquestes sessions s’han tractat els següents continguts:
- Recursos del territori
- Inquietuds vitals
- Experiències personals
- Gestió adequada dels ajuts econòmics que rebi, per fer el transit “de l’adolescència a la vida  adulta”
- Temàtiques d’interès general proposades pels menors: educació sexual i/o psico-afectiva, prevenció de drogodependències, etc.
- Blocs temàtics de la vida adulta: continguts prelaborals, habitatge, ajuts i beques, etc...

Els joves vénen derivats pels tècnics de l’EAIA i pels professionals del Servei d’Acolliment a la Família Extensa (SAFE). Els professionals referents d’aquests grups són els educadors de l’EAIA i a cada grup hi assisteixen un màxim de 7 joves.

 

26/03/2014
El Pla Anual de l’Institut pel 2014
“Compromesos amb els drets de les persones amb dificultats”, aquest és el lema que encapçala el Pla Anual General 2014 de l’IMSP.

És un pla diferent dels anteriors pel que fa al format, un tríptic que conté, en quatre apartats, tots aquells aspectes rellevants pels quals hem treballat durant tot l’any.

Tal com s’expressa en la introducció, és un pla carregat de feina, amb uns objectius assolibles, comuns i amb perspectiva de futur. Però també realista, un pla lligat a un pressupost auster pel context de crisi econòmica en la qual encara estem immersos.

Però sobretot és col·laboratiu, en la mesura que exigeix un esforç de corresponsabilitat i comprensió per part dels professionals i de les persones per les quals treballem.

 Fets més destacats del 2n trimestre

 

08/04/2014
Trobada de corals m’enCANTA
El dia 22 de març de 2014, la Coral Salut del Centre de Dia Bétula va participar en la "Trobada de corals m'enCANTA" organitzada per l'Associació Assa de Sant Adrià del Besòs. Hi van participar sis corals de diferents indrets, una d'elles procedent de Lió, i formades totes per persones amb algun tipus de discapacitat. S'hi van aplegar gairebé cent deu cantaires, quinze d'ells de la Coral Salut.

La trobada va servir tanmateix per establir contactes entre els directors de les corals i intercanviar experiències. El director de la coral "Les loups chantants" de Lió es va interessar molt per la nostra experiència de treball amb persones amb trastorns mentals i va avançar-nos la possibilitat que ens convidessin a una trobada similar a Lió.

 

26/05/2014
Es presenta la Ruta per la Depressió als professionals de l'IMSP
El dia 30 d'abril de 2014, es va presentar la Ruta Assistencial per la Depressió als professionals dels serveis de Salut Mental, Addiccions i Infància de l’Institut.

La Ruta Assistencial per la Depressió (RAD) és un encàrrec del Departament de Salut que, en el Pla de salut de Catalunya 2011-2015, planteja, entre altres línies d’actuació, la implantació d’un sistema més orientat als malalts crònics. Per això té l’objectiu, en finalitzar el 2015, d’implantar guies pràctiques i rutes assistencials en la gestió de deu malalties cròniques, entre d’elles la depressió. Aquesta ruta abraça els territoris de Montgat, Tiana, Sant Adrià i Badalona. Uns 45 professionals van participar en aquesta presentació i tal com ja s'ha fet a totes les Àrees Bàsiques de Salut del territori va ser presentada pels mateixos professionals que l’han elaborat.

En aquesta ocasió van ser el Dr. Marfà, psiquiatre i director dels Centres de salut mental d’adults, en Beni Brun, psicòleg i director del CSMIJ Creu Verda, la M. Antònia Rocabayera, treballadora social i la Dra. Carolina Roser, metgessa de família, totes dues del CAP de Sant Adrià de Besòs.

Després de l’exposició de la RAD, els professionals es van interessar per la necessitat de fer xarxa i coordinar actuacions quan des de diferents serveis es tracten membres d’una mateixa família. També van mostrar interès per la formació que s’està realitzant actualment a l’ABS de Sant Roc/Gorg i que s’ha d’anar estenent a totes les altres ABS.

En aquest sentit es va proposar als professionals especialitzats de l’IMSP la seva col·laboració per aportar aspectes de millora per tal d’incorporar-los en les pròximes revisions de la Ruta.

 

26/05/2014
La Coral Salut del Centre de Dia Bétula canta a la Sagrada Família
La Coral Salut, dirigida per la Núria Gaig, va cantar el dia 11 de maig a la cripta de la Sagrada Família de Barcelona en el decurs de la missa de la tarda. Aquesta és una activitat més que va organitzar l’associació ASSA (Associació pro-disminuïts psíquics de Sant Adrià), amb qui darrerament estem col·laborant força.

Hi varen participar setze cantaires i un nodrit grup de parents i amics van presenciar l’actuació.

 

27/05/2014
Participació en el VII è Congrés Salut Mental i Atenció Primària
Els dies 15 i 16 de maig de 2014, es va celebrar a Barcelona la vuitena edició del Congrés de Salut Mental i Atenció Primària, sota el lema “Coincidències i divergències: integrant mirades” organitzada per la CAMFIC, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

El Dr. Jordi Marfà, psiquiatre i director dels Centres de Salut Mental d’Adults de l’IMSP i la Dra. Carolina Roser, metgessa de família del Centre d’Atenció Primària Dr. Barraquer de Sant Adrià, i membre també del comitè organitzador del Congrés, van presentar la ponència: “Fent pinya, fem xarxa. Importància de la dinàmica grupal en les relacions i la tasca dels professionals”.

Mostraven com la qualitat de les relacions que s’estableixen entre els professionals que treballen en el marc d’un grup o d’un equip poden ser determinants en el resultat de la tasca a desenvolupar.

 

27/05/2014
El Dimoni del Consell dels Infants de Badalona
Els alumnes, representants del Consell dels Infants de Badalona, es van trobar el 7 de maig a l’edifici del Viver, per anar tots junts a portar el seu dimoni a la platja i deixar-lo amb els altres que cada any acompanyen la cremada.

Els alumnes grans de l’escola Can Barriga van ser els encarregats de construir el dimoni i presentar-lo davant els altres nois i noies del Consell.

Aquest acte també va servir per reflexionar sobre aquells aspectes que no volen ni per ells ni per a ningú. Per això cada membre del Consell va enganxar al cos del dimoni els conceptes que havien pensat a la seva escola, conceptes com pobresa, violència, guerra, malalties, crisi, desigualtats, maltractaments, armes, masclisme, dictadures... que van cremar amb les flames del foc el passat 10 de maig.

 

27/05/2014
Mètode Mindfulness
L’empresa “esMindfulness, desarrollo personal” mostra el seu agraïment a la Gerència de l’Institut Municipal de Serveis Personals, per haver facilitat que un psicòleg del Centre de Salut Mental d’Adults 1, el Sr. Antoni Gràcia, formés  part del curs de Capacitació d’Instructors de MBSR (Mindfulness based stress reduction).

Els va interessar l’experiència de l’Antoni Gràcia perquè anava dirigida a persones adultes amb trastorns mentals severs i, també, el fet que es tractés d’un centre de salut mental integrat a la xarxa pública de salut.

 

29/05/2014
Cuina sense pares
18 alumnes dels programes de Trànsit a la Vida Adulta de l'Escola  Can Barriga participen en el  taller "Cuina sense pares" organitzat per la Diputació de Barcelona, la Unitat Promoció de la Salut de  l’Àrea de Serveis Socials i Salut.

L'objectiu del taller és fomentar una alimentació saludable i proporcionar als alumnes unes receptes molt senzilles que puguin  elaborar de manera totalment autònoma.

 

05/06/2014
IKEA redecora l’Escola Llevant
IKEA Badalona redecora completament l’Escola d’Educació Especial Llevant.

L’actuació s’emmarca en el compromís d’IKEA de col·laborar amb la xarxa social del territori. En aquest sentit, i d’acord amb l’Àrea de Serveis Socials i Salut de l’Ajuntament de Badalona i l’Institut Municipal de Serveis Personals, l’empresa va dur a terme aquesta reforma. El projecte ha comptat amb la participació desinteressada de 50 voluntaris d’IKEA.

Dins els actes de la festa de final de curs de l’escola, el mes de juny, i amb la participació de les famílies i dels alumnes, es va fer l’acte de presentació de l’actuació, amb la presència de la directora d’IKEA Badalona, la Sra. Eva Mengs, la cap de RRHH i Sostenibilitat, Sra. Alejandra Piñol i la gerent de l’IMSP, Sra. Anna Soler.

Els treballs s’han centrat en el mobiliari de les aules i en espais comuns com la recepció, la sala de mestres o la biblioteca. La intenció dels decoradors ha estat aconseguir que l’edifici sigui més alegre, acollidor i funcional.

 

 

Fets més destacats del 3er trimestre

 

01/07/2014
L’Escola Maregassa i les pràctiques dels seus alumnes a les empreses
Durant el curs 2013/2014, 36 alumnes de l’Escola  Maregassa dins dels Programes de Qualificació Professional Inicial han realitzat el període de formació en empresa.

En aquesta ocasió s’han iniciat noves col·laboracions amb Abacus, Associació Alvent, Comertel, Fundació Maresme, Mundiserveis, Serunion i Zoològic Badalona Veterinària, Biblioteca Llefià, Escola Llorenç i Artigues, CSMIJ Creu Verda (IMSP).

Han continuat col·laborant en la formació dels alumnes: Berllor, Caltor Badalona, Patates Corominas, Danae, FNAC el Triangle, Ferrer pastissers, Fundació Tallers, Parcs i jardins  de Badalona, Serhs food, Swing granja, Toys “R” Us, Urbacet. Ajuntament de  Badalona (Unitat  de Dependència), Biblioteca Can Casacuberta.
 
També hi han col·laborat els següents centres de l’IMSP. Residència per a persones grans Can Bosch,  Equip d’Atenció  a la Infància i l’Adolescència, Escola Can Barriga, Escola Llevant, Llar residència Sant Roc  i  la Gerència

Cal destacar que dos alumnes, que han realitzat les pràctiques a la brigada de jardineria de la Fundació Tallers, han estat contractats.

 

10/07/2014
Infermeres que cursen l’especialitat de Salut Familiar i Comunitària a BSA finalitzen la seva formació al CSMIJ Joan Obiols
Dues infermeres de l’especialitat de Salut Familiar i Comunitària a BSA realitzen  la seva formació al CSMIJ Joan Obiols.

Enguany, els treballs d’aprofitament de les pràctiques havien d’estar relacionats amb actuacions adreçades a adolescents en l’àmbit de l’atenció primària de salut. Per això van fer referència a l’abordatge de la depressió amb adolescents a l’atenció primària i  a la creació d’un taller de risoteràpia adreçat, també, a adolescents que presenten problemes que cursen amb l’ansietat.

Les infermeres complementen  la seva estada participant en les primeres visites de pacients, en les sessions d’interconsulta a les Àrees Bàsiques de Salut i en valoracions de casos, acompanyades pels professionals que col·laboren en la seva formació.
 
La valoració ha estat molt positiva  per part de tots, i ja es va preveure la presentació d’aquests treballs als equips d’atenció primària.

 

23/07/2014
Selecció director/es escoles d’educació especial de l’IMSP
Durant el mes de maig, es realitza el procés de selecció, per concurs de mèrits, dels directors/es de les escoles d’educació especial de l’IMSP.

El resultat de la selecció és el nomenament com a directores de les escoles d’educació especial, pels propers 4 cursos escolars, des de l’1 de juliol de 2014 fins al 30 de juny de 2018, de les següents professionals:

Escola Maregassa:       Judit Munner Pineda     
Escola Llevant:             Núria Andreu Cruellas
Escola Can Barriga:      Núria Cruz Garriga.

 

30/07/2014
Implantació de la recepta electrònica als Serveis de Salut Mental i Addicions de l’IMSP
Tal com planteja el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, dins dels projectes estratègics, l’Institut, ha adequat la història clínica informatitzada dels cinc centres de salut mental i addiccions.

Aquest desplegament ha comportat beneficis per als pacients i a la vegada ha generat dinàmiques de millor ús del medicament. També és  una eina facilitadora de la coordinació entre professionals de diferents àmbits assistencials.

Un altre benefici,  és que  els professionals d’aquests serveis poden gestionar tota la medicació del pacient, encara que no en siguin els prescriptors originals, i consultar la dispensació real a farmàcia.

 

Fets més destacats del 4rt trimestre

 

14/10/2014
Nova secretària del Consell d’Administració
El 16 de setembre, la Secretaria General de l’Ajuntament delegà les funcions reservades en l’Institut Municipal de Serveis Personals, en la lletrada Sra. Remedios Hijano Cruzado, tal com preveuen els estatuts.

La Sra. Hijano va ser presentada al Consell d’Administració, en la sessió celebrada el dia 26 de setembre. Tot i que des del seu nomenament ja actuava com a secretària, complint el seu pla de reunions i assessorament previst amb la Gerència.

 

13/11/2014
Col•laboració entre serveis de l’Institut, l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) i el Centre de Salut Mental d’Adults 1 (CSMA1)
A partir de les coordinacions bimestrals entre l’EAIA i el CSMA1, els professionals de l’EAIA van detectar la necessitat de millorar el coneixement de les problemàtiques derivades de les patologies mentals i el seu abordatge per part de la xarxa especialitzada social i sanitària.

És per això que conjuntament amb els treballadors socials Laura Pérez i Pedro Sánchez, van acordar les línies bàsiques d’un programa de formació que va contemplar aquests objectius:

- Millorar el coneixement i les competències dels professionals de l’EAIA en l’atenció a les problemàtiques relatives a la salut mental
- Millorar la coordinació de l’EAIA i el CSMA1
- Millorar l’atenció dels usuaris/pacients compartits per l’EAIA i pel CSMA1
- Optimitzar els recursos assistencials de l’EAIA i del CSMA1.

El resultat de la valoració global de la formació va ser de 9,34, puntuació que la situa en un alt nivell.

 

25/11/2014
Programa mixt de treball i formació
El mes de novembre, s’incorporen a l’IMSP quatre persones contractades per l’Institut Municipal de Promoció a l’Ocupació, mitjançant el Programa Mixt de Treball i Formació, subvencionat pel Servei d’Ocupació a Catalunya (SOC).

Aquest programa  té com a finalitat la contractació laboral i la formació de persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi. Aquestes contractacions tenen una durada temporal de sis mesos.
 
Dos professionals han estat  ubicats a l’àmbit de manteniment de l’IMSP, desenvolupant tasques d’oficial de manteniment i els altres dos han  desenvolupat tasques administratives  al Servei d’Atenció Infanto Juvenil Creu Verda i a la Llar Residència de Salut Mental Sant Roc.

 

25/11/2014
La comissió de convivència del Pla Comunitari de Pomar impulsa una campanya de voluntariat
La comissió de convivència del Pla de Desenvolupament Comunitari de Pomar, gestionat per l’Institut, va impulsar  una campanya per copsar voluntaris i voluntàries que formessin  part del  Taller de suport a les persones dependents i als seus cuidadors familiars.

L'objectiu d'aquesta campanya era augmentar  el grup de voluntaris i voluntàries que participa acompanyant, un cop a la setmana, a alguna de les persones dependents des de casa seva fins al taller.

Entorn d’aquest taller s’ofereix als participants un espai de relació social, alhora que es fan diferents activitats pel manteniment i desenvolupament de les competències cognitives i psicomotrius. Tot això a la vegada, fa possible cuidar del cuidador familiar, permetent-li un espai personal de temps lliure.

 

02/12/2014
III Jornada de Salut Mental. Malaltia i bogeria
L’IMSP ha participat com a entitat col·laboradora en l’organització de la III Jornada de Salut Mental que organitza l’Associació de Familiars de Malalts Mentals del Barcelonès Nord, AFAMMEBAN, amb el títol “Malaltia i Bogeria: Abordatge integral de la Síndrome Metabòlica del pacient psiquiàtric.

La Mònica Castillo, treballadora social del Centre de dia Bétula i en Pedro Sánchez, treballador social del Centre de Salut Mental d’Adults 1, són membres del comitè organitzador.

Aquesta jornada celebrada el divendres 12 de desembre al Centre Cívic La Salut estava emmarcada en la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental.

 

12/12/2014
Una delegació sud-coreana visita la residència Domènech i Montaner de l’Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP)
El mes de novembre una delegació sud-coreana va visitar la residència per a gent gran Domènech i Montaner.

El grup estava format per vint-i-tres funcionaris del Ministry of Health & Welfare de la República de Corea acompanyats per un traductor intèrpret.

El motiu de la seva estada a Catalunya era  conèixer el model de serveis socials i d’atenció a la gent gran.

Durant la seva visita, la delegació va estar en tot moment acompanyada per la directora de la residència, Sra. Innan Irueta,  i un tècnic de la gerència de l’IMSP. Es van mostrar interessats per diferents aspectes del funcionament i l’atenció als residents, la relació i participació dels familiars, els recursos humans i l’organització de personal, també pel  finançament.

L’Institut Municipal de Serveis Personals és el titular de la residència Domènech i Montaner des de la seva creació. L’empresa Valoriza és l’actual adjudicatària del contracte per a la gestió d’aquest servei públic.

 


19/12/2014

El Centre de Salut Mental d’Adults 2 de l’IMSP a Gran Sol
El dia 1 de desembre, els professionals del Centre de Salut Mental d’Adults 2, van iniciar la seva tasca en les noves dependències del CAP Gran Sol a Llefià, situat al carrer Doctor Bassols, 112-113, del barri de Llefià.

L’obertura d’aquest centre  permet la reordenació de l’atenció primària de salut en els barris de Llefià i la Salut.

Pel que fa al nostre servei, la  nova ubicació del centre d’atenció a les persones que pateixen una malaltia mental, ha servit  per apropar-nos a l’atenció primària i facilitar la col·laboració entre els professionals de tots dos serveis, fet que  comporta una millor atenció a aquestes persones i a  les seves famílies.

 

19/12/2014
Nou organigrama de l’IMSP
El 16 de  desembre es va donar compte en el Ple de l’Ajuntament del nou organigrama de l’IMSP, que prèviament havia aprovat el Consell d’Administració de l’Institut, celebrat el dia 12 de novembre de 2014.

Aquesta modificació va consistir a suprimir els llocs de treball de director del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil - NORD i director del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil - SUD i aprovar un nou lloc de treball de Director/a del CSMIJ-NORD i CSMIJ-SUD.

L’Imma Font Micola, fins aquest moment directora del CSMIJ Joan Obiols (Nord), es farà càrrec de la direcció dels dos centres.

En Benigno Brun Araguas fins ara director del CSMIJ Creu Verda (Sud) ha tornat al seu lloc de treball en el mateix centre com a psicòleg.