PRESENTACIÓ
Introducció i objectius
Persones ateses
Dimensió económica
Fets més destacats del 2016
 
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS