El Consell d'Administració

 

 


Membres del Consell d'Administració

 

  Amb veu i vot:  
  M. Dolors Sabater Puig   Alcaldessa presidenta
  Francesc Ribot Cuenca  Vicepresident
  Sonia Egea Pérez GM Partit Popular
  Joan Walter Fibla GM Partit Popular
  Fàtima Taleb Moussaoui GM Guanyem Badalona en comú
  Concepció Botey Teruel  GM Socialista
  Christian Carneado Hernández GM Socialista, fins el 9/2/2016  
  José Antonio Lara Olivera GM Socialista, des del 9/2/2016  
  Josep Pera i Colomé GM Convergència i Unió
  Aïda Llauradó Álvarez  GM Iniciativa Els Verds – EuiA
  Manel Sorribas i Arenas GM Esquerra Republicana de Catalunya
  Maria Soledad Garcia Duran GM Ciutadans, fins el 11/4/2016 
  Elissalina Josefina Bastardo Encarnación GM Ciutadans, des del 11/4/2016 
     
  Amb veu però sense dret a vot:  
  Anna Soler Morales Gerent
  Gemma Martínez Platero Secretaria delegada 
  Roser Leva Lara Secretaria delegada suplent
  Agustín Martínez Palomino Assessor
  Noemí Vicente Velasco Assessora
  Teresa Cabeza Balcells Comitè personal escoles educació especial, fins 25/7/2016
  Elvira Boixadera Antolín Comitè personal escoles educació especial, des del 25/7/2016
  Immaculada Violant Nicolau Comitè personal centres de l’IMSP, fins 28/1/2016
  Maria Dolores Morales Molina Comitè personal centres de l’IMSP, des del 28/1/2016