Persones ateses

 

 


Aquest any 2016, a l’Institut hem prestat servei a un total de 18.598 personesServeis Educatius

Hem prestat serveis educatius a 249 alumnes:

  - 149 Infants i joves amb discapacitats entre 3 i 18 anys, en la seva etapa escolar obligatòria.  
  - 64 Nois i noies de 16 a 20 anys en la seva etapa de formació professional especial.  
  - 16 Nois i noies de 14 a 16 anys amb alt risc d’inadaptació escolar i social.  
  - 20 Nois i noies, entre 6 i 16 anys, matriculats en centres ordinaris d’educació primària que precisen suport en fisioteràpia.    


Serveis Residencials i Centres de Dia

Hem prestat serveis residencials o de centre de dia a 276 persones:

  - 175 Persones més grans de 65 anys: 129 persones en els serveis residencials i 46 persones en els centres de dia.  
  - 101 Persones amb discapacitats físiques i/o intel·lectuals.  

Des dels serveis residencials també hem prestat el servei de menjador social a 3 persones.

 


Serveis d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència

Hem prestat serveis a 1.483 infants i adolescents:

  - 1.006 Nens i nenes de 0 a 6 anys que presenten trastorns en el seu desenvolupament o que corren el risc de patir-ne, i a les seves famílies. (CDIAP)  
  - 363 Infants i adolescents, i a les seves famílies, en situació de risc social. (EAIA)  
  - 114 Pares i mares i als seus fills entre 0 i 3 anys. (Juguem Plegats)  Serveis de Salut Mental

Hem prestat servei en salut mental a 1.938 infants i adolescents i a 6.945 persones més grans de 18 anys.

 


Serveis d'Atenció a les Drogodependències

Hem prestat servei a 1.752 persones, més grans de 18 anys, amb problemes d’addiccions.

.


Plans de Desenvolupament Comunitari

4.867 persones s’han beneficiat directament dels Plans de Desenvolupament Comunitari de La Pau, Sant Roc i Llefià-La Salut.

 


Servei d'Inserció Social

751 persones amb discapacitats i amb risc d’exclusió social han estat ateses en el Servei d’Inserció Social.Servei de Transport Adaptat Col·lectiu

Hem prestat el Servei de Transport Adaptat Col·lectiu d’accés als serveis d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitats a 334 persones, 179 d’elles, ateses en serveis de l’IMSP i 155 ateses en altres serveis.