Consell d'Administració

 


Dades de participació


Aquest any s’han realitzat 10 sessions (4 ordinàries, 5 extraordinàries i 1 extraordinària i urgent):

  Sessions Quòrum sessions % Participació  
  22 de febrer  
  19 d’abril  
  26 d’abril (Ext)  
  26 de juliol  
  26 de setembre (Ext)  
  4 d’octubre  
  17 d’octubre (Ext)  
  8 de novembre (Ext)  
  29 de novembre (Ext)  
  24 de desembre (Ext i urg)  
Tipus d'acord
Quantitat  
    2018 2017  
  Com a Organització  
  En matèria de Contractació  
  En matèria Econòmica  
  En matèria de Recursos Humans  

 

Relació dels acords presos: