Gestió de contractació

Volum de contractació
Tipologa de contracte / Import adjudicat 2018
Més informació

 

 


Volum de contractació


Durant aquest any hem tingut en vigor 46 contractes amb diferents entitats i empreses amb un volum total de contractació de serveis, subministraments i d'obres de: 4.192.958,55 €.


  Tipus de contracte Nombre Import  
  Gestió de serveis públics  
  Obres  
  Serveis  
  Subministraments  
  TOTAL  

 

 

 
 
 
 

 


Tipologia de contracte / Import adjudicat 2018


  Procediment Import d'ajudicació  
  Menor  
  Negociat sense publicitat  
  Obert harmonitzat  
  Obert no harmonitzat  
  Urgent  
  TOTAL  


   
 

Nota:
Aquest càlcul està basat en els contractes adjudicats vigents l'any 2018 de l'Institut Municipal de Serveis Personals.
Totes les anualitats s'imputen a un any.

 

 


Més informació: