L'Equip directiu

 

 


Membres de l'Equip directiu


  Marti Rovira Guardiola Gerent, fins el 30 de setembre de 2018
  Eduard Canet Rios Gerent, de l'1 al 8 d'octubre de 2018
  Olga Ruesga Fernández Gerent, des de l'1 de novembre de 2018
  Vanessa Monterroso Fernández Cap de Gestió Econòmico Financera
  Noemí Vicente Velasco Cap de Gestió Jurídica
     
  Nuria Andreu Cruellas Directora de l’Escola Llevant
  Cristian Charles Lluellas Director de la Llar Residència Salut Mental Sant Roc
  Núria Cruz Garriga Directora de l’Escola Can Barriga
  Núria Eixarch Serra Directora del CDIAP-SFAEO
  Jordi Giralt Torrent  Director de l’EAIA
  Judit Munner Pineda Directora del Centre Maregassa
  Paquita Suñol Angerri Directora de la Residència i Centre de dia Can Bosch i de la Residència de Disminuïts Físics
  Francesc Valls Folch Director del Servei d’Habitatge Josep Padrós i de l’ASUEC