PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Objectius
     
Objectius de prestació de servei
Objectius de gestió
Objectius econòmics
 
         
   
   
 


Objectius relatius a l'apartat de prestació de servei


  > Consolidar i mantenir tots els serveis.  
  > Treballar conjuntament dins dels propis àmbits.  
  > Establir línies de treball conjuntes per als diferents serveis de l’IMSP que no pertanyen a un mateix àmbit.  
  > Augmentar i enfortir la relació amb l’entorn Ajuntament i Generalitat: CatSalut,
Ensenyament, ICASS.
 
  > Compartir els objectius propis de cada servei.  

 


Objectius relatius a l'apartat de gestió

  > Continuar treballant la comunicació amb els professionals.  
  > Pla de Formació Professional.  
  > Gestió dels contractes de serveis externs.  
  > Millorar la projecció externa de l’Institut.  
  > Planificar les sessions de Comissió Mixta: Amb l’acord dels ordres del dia i
temes a treballar més a futur.
 
  > Realitzar les revisions de:  
   

- Missió i valors de l'IMSP
- Pla de Salut 2011-2015

 
  > Servei de Manteniment.  
  > Prevenció de riscos laborals.  
  > RRHH.  Objectius relatius a l'apartat econòmic

  > Ser transparents.  
  > Tenir presents els objectius de les institucions que ens financen.  
  > Optimitzar els recursos per assolir el nivell òptim.  
  > Indicadors pressupostaris.