PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Persones ateses
     
 
         
   
   
 


Aquest any 2013  hem prestat servei a un total de 19.408 persones Serveis Educatius

Hem prestat serveis educatius a 274 alumnes:

 
 
       
133   Infants i joves amb discapacitats entre 3 i 18 anys, en la seva etapa escolar obligatòria.  
61   Nois i noies de 16 a 20 anys en la seva etapa de formació professional especial.   
23   Nois i noies de 14 a 16 anys amb alt risc d’inadaptació escolar i social.  
11   Infants i joves de centres educatius ordinaris, amb necessitats educatives especials, que reben suports específics en el marc dels centres d’educació especial.     
17  

Nois i noies, entre 6 i 16 anys, matriculats en centres ordinaris d’educació primària que precisen suport en fisioteràpia.   

 
29   Nois i noies, entre 6 i 16 anys, matriculats en escoles d’educació infantil i primària que precisen suport del Centre de Recursos Educatius Específics.  
       
 
 

 


Serveis Residencials i Centres de Dia

Hem prestat serveis residencials o de centre de dia a 270 persones:

 
 
       
172  

Persones més grans de 65 anys: 130 persones en els serveis residencials i 42 persones en els centres de dia.

 
98  

Persones amb discapacitats físiques i/o intel·lectuals.

 
       
 
 

Des dels serveis residencials també hem prestat el servei de menjador social a 3 persones.  Serveis d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència

Hem prestat serveis d’atenció a la infància a 1.539 infants i adolescents:

 
 
       
821  

Nens i nenes de 0 a 6 anys que presenten trastorns en el seu desenvolupament o que corren el risc de patir-ne, i a les seves famílies. (CDIAP)

 
438   Infants i adolescents, i a les seves famílies, en situació de risc social. (EAIA)  
280   Pares i mares i als seus fills entre 0 i 3 anys. (Juguem Plegats)  
       
 
 Serveis de Salut Mental

Hem prestat servei en salut mental a 2.314 infants i adolescents i a 6.215 persones més grans de 18 anys.Serveis d'Atenció a les Drogodependències

Hem prestat servei a 1.835 persones, més grans de 18 anys, amb problemes d’addiccions.Plans de Desenvolupament Comunitari

5.329 persones s’han beneficiat directament dels Plans de Desenvolupament Comunitari de La Pau, Sant Roc i Llefià-La Salut i Pomar.

 


Servei d'Inserció Social

1.310 persones amb discapacitats i amb risc d’exclusió social han estat ateses en el Servei d’Inserció Social.

 


Servei de Transport Adaptat Col·lectiu

Hem prestat el Servei de Transport Adaptat Col·lectiu d’Accés als serveis d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitats a 319 persones, 168 d’elles, ateses en serveis de l’IMSP i 151 ateses en altres serveis.