PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Dimensió econòmica
     
 
         
   
   
 


 
 
     
       
  Pressupost 2013 20.847.834,47€  
  Execució de despeses 18.553.678,28€  
  Execució d’ingressos 18.755.183,71€  
  Resultat de l’exercici 201.505,43€  
  Ajust per desviacions de finançament 28.701,57€  
  Resultat pressupostari ajustat 230.207,00€  
  Valor relatiu (% resultat s/ total de despeses) 1,24%  
  Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.887.313,92€