PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Fets més destacats
     
1er trimestre
2n trimestre
3er trimestre
4rt trimestre
 
         
   
   
 


Els fets més destacats del 1er trimestre

21/01/2013
Professionals de Maregassa membres de la Junta del GIEE

El 19 de desembre de 2012, el GIEE, (Grup d’Investigació en Educació Especial), format per professionals de l’educació especial i de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic de tot Catalunya, va celebrar l’ assemblea anual i també les eleccions per a constituir la nova junta. Dues professionals de Maregassa, la Pilar Raja, psicopedagoga i la Rosa M. Molina, mestra, van ser escollides per formar part de la nova junta.

El GIEE té com objectius desenvolupar projectes de recerca educativa, dur a terme la difusió de programes i/o enfocaments educatius basats en l’evidència, i oferir estàndards de qualitat als professionals, partint de tres grans eixos: suport conductual, lectura i inclusió.

 

22/01/2013
Aprenentatge i Servei a Maregassa
Aquest curs, els alumnes del perfil de jardineria del centre Maregassa han iniciat dues experiències d’Aprenentatge i Servei. El primer trimestre han començat el treball amb l’alumnat de 3r de Primària del CEIP Antoni Botey i al segon trimestre inicien un treball amb l’alumnat de l’Institut Eugeni d’Ors que cursen el mòdul de grau mitjà de farmàcia.

Es tracta d’un procés d’aprenentatge per millorar la seva competència lingüística i social, a la vegada que consoliden els seus coneixements a través de l’exposició que fan als alumnes de l’escola que els visita.

Amb aquest projecte realitzen un treball conjunt a través d’uns valors com la implicació i el compromís, valors que cal potenciar en el procés educatiu dels infants i dels joves.

 

15/02/2013
Novetats als espais familiars «Juguem Plegats» pel curs 2012-2013
Des del mes de novembre de 2012 s’ha ampliat l‘horari de l’Espai Familiar Juguem Plegats de Bufalà, oferint, també un servei d’Espai Obert durant dues hores els dimecres a la tarda. En aquest servei no cal inscripció, els infants han d’anar acompanyats igualment d’una persona adulta i s’amplia la franja d’edat dels nens fins a 4 anys. Aquest nou servei permet atendre les famílies que ens quedaven en llista d'espera o no podien accedir als grups de l'espai familiar dels matins.

D’altra banda, l'Espai Familiar Juguem Plegats de Llefià, que des del mes d'abril de 1998 estava situat a l'edifici del centre cívic de Torre Mena a la plaça Trafalgar, s’ha traslladat des d’abril de 2013 en el mateix recinte de l’Escola Baldiri Reixac, en el carrer Londres 12-18. El motiu ha estat el canvi d’ubicació de l’Escola d’Adults Gran Sol a Torre Mena.

 

25/02/2013
Renovació dels consells escolars a les escoles d’educació especial
Les escoles d’educació especial de l’IMSP van finalitzar la renovació de la meitat dels membres dels consells escolars el passat 25 de gener. Aquest procés es realitza cada dos anys.

En la sessió de constitució dels nous consells escolars també s’han constituït les diferents comissions: permanent, econòmica, menjador, convivència i dinamització.

 

19/03/2013
25a trobada de professionals d'espais familiar
El passat 22 de febrer es va celebrar la 25a trobada de professionals d’espais familiars a Badalona.
A aquesta trobada hi van assistir 37 persones en representació de diferents espais familiars i entitats relacionades amb l'àmbit d'infància i família, i dues persones de la gerència de l’IMSP.

Va ser una jornada de presentació dels espais familiars de l’Institut i de celebració, però també de comunicació i de treball entre les professionals. Es van analitzar els punts forts i febles del diferents espais familiars i les possibilitats de reinventar-se que han de tenir, donades les circumstancies en les que es troben els diferents serveis.

 

21/03/2013
Xerrada de prevenció pels alumnes de l’escola Llevant
El dijous 7 de març, un agent dels Mossos d’Esquadra va assistir a l’Escola Llevant per fer una xerrada sobre diferents temes relacionats amb la seguretat de la vida diària. Hi van participar els alumnes més grans de l’escola acompanyats de les seves mestres.

Prèviament, a classe n’havien parlat i s’havien preparat unes preguntes per fer sobre el Facebook, l’Internet, la seguretat al carrer, les drogues i d’altres temes que preocupen als alumnes.

La finalitat és que els alumnes puguin entendre quins són els perills i quines són les actuacions més correctes a fer.

 


Els fets més destacat del 2n trimestre


17/04/2013
Signats dos nous contractes de projectes comunitaris a Sant Roc i Pomar
El mes de març, l’IMSP va  signar dos contractes amb Klousner SL, i Drecera SCCL, per a la realització de projectes adscrits als Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) de Sant Roc i Pomar, respectivament.
El projecte “Futbol al carrer”, que es va signar amb l’empresa Klousner, se situa dins del marc del PDC de Sant Roc.

El projecte “Aprenem Junts”, signat amb l’entitat Drecera SCCL, és un projecte d’intervenció social, educativa i comunitària desenvolupat al barri de Pomar.

 

09/05/2013
1a Fira de l’Ensenyament de Badalona
Amb el lema “Construeix el teu futur. Prepara’t“, el divendres 19 i el dissabte 20 d’abril es va celebrar en el Centre Cultural l’Escorxador, la 1a Fira de l’Ensenyament de Badalona, organitzada per l’Ajuntament amb l’objectiu de donar a conèixer tota l’oferta educativa de la ciutat i orientar els estudiants de secundària en la seva futura formació.

L’alumnat i els professors del Centre Maregassa hi van participar, mostrant en el seu estand la seva oferta formativa de Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i informant a pares, joves i altres professionals del treball que es fa al Centre.

 

21/05/2013
L’IMSP a la Fira d’Artesania de Sant Roc
El primer diumenge de maig es va celebrar la XXXI Fira d’Artesania i Mostra d’Entitats de Sant Roc, organitzada com cada any per la Fundació Ateneu Sant Roc.

Les persones de les residències de disminuïts Físics, de la Llar Residència Salut Mental Sant Roc i del Servei d’Habitatge Josep Padrós hi van ser presents, acompanyades pels professionals.

A la seva parada s’hi podia trobar diferents peces d’artesania realitzades en el taller conjunt que fan cada dilluns en el que es troben residents de cada un dels centres per confeccionar les diferents peces. D’aquesta forma es potencia l’activitat creativa dels residents, el treball en equip i la interrelació entre els diferents centres de l’IMSP.

 

03/06/2013
Help online
Des del mes de juny els professionals de l’IMSP disposen a la intranet d’un aplicatiu de suport telemàtic, creat amb la intenció de millorar el servei de resolució d’incidències informàtiques. La finalitat és, que en cas de tenir alguna incidència, es puguin connectar remotament amb els informàtics i resoldre el problema.

Aquest sistema ajuda a resoldre les incidències tècniques no greus de manera més ràpida i sense necessitat de desplaçament per part dels tècnics.

 

18/06/2013
Projecció laboral dels nostres alumnes
L’experiència de col·laboració per a realitzar les pràctiques laborals entre el Centre Maregassa i la Residència per a Gent Gran Berllor de Badalona, ha culminat amb la contractació d’una alumna del centre per la seva actitud positiva, responsable i per les seves aportacions personals.

Tant Berllor com Maregassa esperen poder seguir treballant amb aquest tipus de col·laboracions, amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral dels nostres alumnes.

 

18/06/2013
L’experiència d’atenció del CAS Delta/BIM a Santa Coloma de Gramenet és considerada una experiència innovadora en la gestió de la sanitat de Catalunya
"Els Serveis d’Addiccions a l’Atenció Primària: Cap a la integració funcional. Experiència a Santa Coloma de Gramenet” és el títol de l’experiència que va presentar el Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències, CAS Delta/BIM, a Sitges, en la II Jornada de Pla de Salut 2011-2015 organitzada pel Departament de Salut.

Aquesta presentació ha estat publicada en el repositori d’experiències innovadores de L’Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS).

Es tracta d’una experiència innovadora perquè facilita que persones de Santa Coloma que demanen tractament per la seva addicció puguin realitzar les visites a un Centre d'Atenció Primària de la seva ciutat. Perquè s'aconsegueix la transversalitat en l'atenció. Perquè escoltant les necessitats dels pacients, es pren consciència de la necessitat del treball integrat i de la coordinació dels diferents nivells assistencials.

 

18/06/2013
Treball en Xarxa amb nens i famílies amb estrès psicosocial
Mònica Fernández, psicòloga del Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil Creu Verda, va presentar el 8 de maig, en el Espacio Infància y Psicoanàlisis, la ponència “Treball en Xarxa amb nens i famílies amb estrès psicosocial”.

Aquest espai organitzat pel Fòrum Opció Escola de Barcelona, inscrit en la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano, està obert als estudiants i professionals interessats en el treball amb nens.

 


Els fets més destacat del 3er trimestre18/07/2013
Pla de Comunicació
La direcció de l’Institut presenta el resultats de l’enquesta del Pla de Comunicació que s’ha passat a tots els professionals de l’Institut. L’enquesta pretenia conèixer els temes dels quals els professionals volen tenir coneixement o en poden informar per tal de fer el Pla de Comunicació Interna de l’IMSP.

El Pla de Comunicació Interna que té l’objectiu de millorar els canals de comunicació entre els professionals, direcció, gerència, etc. i el Pla de Comunicació Externa, amb la voluntat de donar un nou impuls a la projecció de l’Institut.16/09/2013

Normativa interna de l’IMSP sobre la relació amb la indústria farmacèutica
La direcció de l’Institut, conjuntament amb les direccions de salut mental i addiccions, van presentar la normativa que regirà les relacions dels professionals dels diferents serveis de l’Institut amb la indústria farmacèutica.

És un recull d’indicacions que té com a objectiu posicionar-nos institucionalment i establir uns criteris homogenis d’actuació per a tots els professionals de l’Institut. Aquesta normativa fa referència a quatre aspectes diferents: la relació amb els visitadors mèdics; la publicitat i els objectes de regal; l’assistència i inscripcions a congressos o altres activitats formatives i la realització de projectes d’innovació i recerca.

Aquesta iniciativa ha estat valorada molt positivament pel Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP), que planteja la necessitat d’implementar una normativa similar a l’ICS.

 

26/09/2013
Ruta Assistencial de la Depressió a Badalona, Sant Adrià, Montgat i Tiana
El juliol del 2012, amb l’objectiu de portar a terme la Ruta Assistencial de la Depressió per a la zona de Badalona, Sant Adrià, Montgat i Tiana, es va crear un grup de treball amb representació de totes les entitats proveïdores: ICS, BSA, IMSP, Mar Parc de Salut de Barcelona, on hi són presents les diferents disciplines: psiquiatria, psicologia, infermeria, treball social, medicina de família i farmàcia. L’equip està coordinat pel Dr. Jordi Marfà, psiquiatre i director dels Centres de Salut Mental d’Adults de l’IMSP de Badalona.

Aquest grup, a partir d’un laboriós procés de pensament col·lectiu i de consens, ha realitzat la primera versió de la ruta pensant en els infants, els adolescents, les persones adultes i les persones grans; en el millor tractament farmacològic però també en els tractaments no farmacològics que es poden portar a terme des de les diferents disciplines; en el lligam entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada; en la formació que cal per a poder fer un bon diagnòstic i tractament i en la coordinació amb els hospitals, entre d’altres.

La Ruta Assistencial per a la Depressió es va presentar el dia 15 d’octubre de 2013 a la sala d’actes de l’Hospital Municipal de Badalona.

 Els fets més destacat del 4rt trimestre


15/11/2013
1a Jornada IMSP: Els drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
El dia 31 d’octubre va tenir lloc al Centre Cívic La Salut, la celebració de la 1a Jornada IMSP, centrada en la Llei d’infància i concretament en els drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Les ponències van anar a càrrec de la Sra. Júlia Morató, doctora de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i de la Sra. Lilian Francés, jurista de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Va moderar l’acte Jordi Giralt, director de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de l’IMSP.

Van assistir a l’acte 67 professionals, la gran majoria dels serveis de l’IMSP que tenen relació amb infants i adolescents o amb les seves famílies. Però també hi van assistir alguns professionals de Serveis Socials de l’Ajuntament, d’Educació i de Salut que van mostrar el seu interès en participar-hi.

Tal com va expressar la gerent de l’Institut, Sra. Anna Soler, a l’inici de la sessió, aquesta jornada pretén ser la primera d’una sèrie de jornades que s’aniran realitzant periòdicament i que han de permetre abordar temes d’interès per als professionals dels diferents serveis de l’IMSP.

La valoració d’aquesta 1a Jornada IMSP ha estat molt positiva per part dels participants i de la organització.

 

08/11/2013
Can Barriga participa en el Festival FILMETS
L’Escola Can Barriga ha participat al 39è Festival Filmets, amb la presentació del curt “El cinema des de dins”.

Aquesta pel·lícula va ser realitzada pels alumnes i els professionals de l’escola, durant la celebració de la Setmana Cultural del curs 2011-2012 que es va dedicar al món del cinema.

L’exhibició va tenir lloc al Círcol Catòlic el dissabte 9 de novembre dins l’apartat “Badalona en curt”.

 

22/11/2013
Un dia sense alcohol
El dijous 14 de novembre i coincidint amb el Dia Mundial Sense Alcohol, al Centre d’Atenció Primària (CAP) Progrés-Raval, va tenir lloc la Xerrada Commemorativa del Dia Mundial Sense Alcohol.

L’acte es va proposar en el Consell de Salut del CAP i s’ha organitzat conjuntament entre Badalona Serveis Assistencials, la Fundació de l’Esperit Sant i el Centre d’Atenció i Seguiment de les Persones amb Drogodependència Delta/BIM de l’Institut Municipal de Serveis Personals.

La xerrada va anar a càrrec d’Inmaculada Rivas, metgessa del Centre Delta/BIM i representant de l’Institut en el Consell de Salut del CAP Progrés-Raval, Conxita García, psicòloga clínica de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant i Jorge Bellido, metge de família del CAP Progrés-Raval.

 

10/12/2013
Maregassa estrena coral
Per iniciativa d’una ex-alumna que treballa a la Residència Berllor, els alumnes del Centre Maregassa van formar la “Coral Maregassa”, on participen 17 alumnes dirigits per la mestra Rosa Serrano. Les actuacions es van realitzar a la Residència Can Bosch, a la Residència Berllor i al propi Centre Maregassa.

 

10/12/2013
Canvi positiu en temps de crisi al Centre Delta/Bim
S’ha renovat la imatge del Centre Delta/Bim gràcies a l’aportació de quadres i fotografies particulars del Dr. Guillem Vázquez. D’aquesta forma, s’ha aconseguit redecorar el centre, donant-li un aire més acollidor i modern.

 

12/12/2013
Inici del treball en grups d’acollidors del projecte “La meva família m’acull”
L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de l’IMSP participa en el programa ”La meva família m’acull” de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

Aquest programa va adreçat a les famílies extenses, que acullen a menors amb els que estan emparentats i que han estat retirats de la tutela dels seus pares. S’entén per família extensa aquella en què hi ha una relació de parentiu entre l’infant i adolescent per acollir i la persona acollidora.

Drecera, cooperativa d’iniciativa social i adjudicatària del contracte de serveis licitat per l'IMSP, adscriu dues tècniques, una psicòloga i una treballadora social, per portar a terme el programa. L’objectiu és poder oferir suport i orientació a aquestes famílies en la seva funció d’acollidors per tal de millorar les seves capacitats i habilitats a través d’un espai de conversa i intercanvi de la seva experiència.

 

18/12/2013
Anuncis de licitació a la Plataforma de contractació pública
L’IMSP està adherit a la Plataforma de contractació pública des del 15 de maig.

El conjunt d'informació i el disseny de l'aplicació informàtica de la Plataforma fan possible que els operadors econòmics dels mercats públics, especialment de les empreses, disposin d'un conjunt de serveis i funcionalitats que faciliten tant l'accés a la informació com les relacions transaccionals segures entre els òrgans de contractació i les empreses, amb la consegüent reducció de costos associats a la contractació pública.