PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
El Consell d'Administració
     
 
         
   
   
 


Membres del Consell d'Administració

 
 
  Amb veu i vot      
         
  Xavier Garcia Albiol   Alcalde president  
  Ramón Riera Macia   Vicepresident, fins el 24 d’abril  i  des del 26 d’agost  
  Sonia Egea Pérez   Vicepresidenta, des del 24 d’abril fins el 26 d’agost  
  Elisa de Mata Arnaldo   G. M. Partit Popular des del 24 d’abril fins el 26 d’agost  
  Sonia Egea Pérez   G. M. Partit Popular  
  Juan Fernández Benítez   G. M. Partit Popular  
  Antonio García Martínez   G. M. Partit Popular  
  Daniel Gracia Álvarez   G. M. Partit Popular  
  Concepción Botey Teruel   G.M. Socialista, fins el 20 de febrer  
  Teresa González Moreno      G.M. Socialista, des del 20 de febrer  
  Ma. Mercè Rius Serra   G. M. Convergència i Unió  
  Carles Sagués Baixeras   G. M. Iniciativa Els Verds - EUiA  
         
  Amb veu però sense dret a vot      
         
  Anna Soler Morales   Gerent  
  Virgínia Loro Carrasco          Secretaria delegada  
  Gemma Martínez Platero      Secretaria delegada suplent  
  Gemma González Poveda    Assessora  
  Agustín Martínez Palomino  

Assessor

 
  Noemí Vicente Velasco   Assessora