PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
El Consell d'Administració
     
Dades de participació
Tipus d'acord
Relació dels acords presos
 
         
   
   
 


Dades de participació


Aquest any s'han realitzat
7 sessions

 
 
    Quòrum sessions Participació
       
  21 de febrer 14/17 82%
  13 de març 13/17 76%
  9 d’abril 12/17 71%
  19 de juny 14/17 82%
  26 de setembre 14/17 82%
  14 de novembre 15/17 88%
  19 de desembre 12/17 71%
       
 
 Tipus d'acord

 
 
    2013 2012
       
  Com a Organització 7 12
  En matèria de Contractació 4 4
  En matèria Econòmica 4 5
  En matèria de Recursos Humans 3 7
       
 
 

 


Relació dels acords presos