Notícies


03/03/2016
Els professionals dels Centres Salut Mental Infanto-Jovenil (CSMIJ) Joan Obiols i Creu Verda i les Unitats de suport a l’educació especial (USEE) amb suport clínic