Recursos Humans     Borsa de treball activa
Inscripció a la borsa de candidats (català)
Inscripció a la borsa de candidats (castellà)
Bases reguladores borsa activa Ajuntament (adhesió temporal IMSP)


Borsa de treball documentació per a totes les crides
Declaració responsable
Relació de mèrits
10/03/2021 Borsa de treball Tècnic gestió contractació
Anunci
Llista de les persones candidates i convocatoria de les proves
Comunicat canvi de la comissió de valoració
Resultats provisionals de la prova
Comunicat de les entrevistes
Resultats provisionals de la constitució de la borsa de treball


25/02/2021 Borsa de treball Psicòleg/òloga
Anunci
Llista de les persones candidates i convocatoria de les proves
Notificació llistat definitiu de persones candidates
Resultats provisionals de la prova i l'entrevista
Resultats de la crida
Resultats definitius


Processos selecció anteriors gener 2021
Contractació temporal SOC